מס' כרטיס 94568  מדור ומדף: צג-א
 
אבן ישראל
חלק ראשון
סופר, יעקב יוסף ב"ר מאיר
מיץ תקכו
4°. (2), 18 דף
(משה מאיי')
חלק שני:
8 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן