מס' כרטיס 94582  מדור ומדף: סג-א
 
אבן עוזר
עוזר ב"ר מאיר
שהי' אבד"ק קלימטוב
חידושי הלכות גפ"ת על סדר מועד וסדר נשים
וסדר נזיקין ועוד כמה מסכתות
זולקווא תקל
2°. (1), 27 דף
(גרשון ב"ר חיים דוד סגל וחתן אחיו דוד
ב"ר מנחן מן וגיסו חיים דוד ב"ר אהרן סגל)
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן