מס' כרטיס 94583  מדור ומדף: סג-א
 
אבן העוזר
עוזר ב"ר מאיר
שהי' אבד"ק קלימנטוב
מחדושי הלכות גפ"ת על סדר מועד וסדר נשים
וסדר נזיקין ועוד כמה מסכתות
ווארשא תרלח
2°. 40 דף
(אפרים בוימריטער)
 
לתצלום הספר לחץ כאן