מס' כרטיס 94586  מדור ומדף: סג-א
 
ראב"ן
הוא ספר:
אבן העזר
שחבר ויסד מורינו:
אליעזר ב"ר נתן (ראב"ן)
ממגנצא
נדפס מחדש ובשוליו באורים וחדושים בשם:
אבן לשם בדביר
מאת הרב:
ראשקעס, ארי' ליב
סנהדרין סוטה
ירושלים תרעה
2°. (3), 64, (3) דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן