מס' כרטיס 94587  מדור ומדף: סג-א
 
אבן העזר
הוא ספר:
ראב"ן
אליעזר ב"ר נתן (ראב"ן)
ממגנצא
נדפס בפראג בשנת ש"ע ועתה נדפס מחדש ערוך
ומסודר במראה מקומות והערות וחידושים בשם:
אבן שלמה
ממני:
עהרענרייך, שלמה זלמן
שאמלויא תרפו
2°. 8, 329 דף
(שלמה הלוי היימליך)
 
לתצלום הספר לחץ כאן