מס' כרטיס 94595  מדור ומדף: סג-א
 
אבן פנה
אריה ליב ב"ר יהודה הלוי
שהי' אבד"ק סטריזוב
החלק הראשון על ש"ע אה"ע כולו ועל הל' נדה
מש"ע יו"ד נקרא: אבן פינה, וחלק השני על
הל' מילה ותפילין והל' שבת ויו"ט וחוה"מ
נק' בשם: אורות השמים, וחלק השלישי על
חו"מ עד סי' צט נקרא: חק ומשפט, אך מחמת
הוצאות הדפוס לא נדפס רק החלק הראשון על
ש"ע אה"ע בלא הל' נדה
לבוב תקסד
2°. (2), 115, (3) דף
(שלמה ראפאפארט)
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2