מס' כרטיס 94596  מדור ומדף: סז-א
 
אבן פנה
אלטשול, זאב וואלף ב"ר דוב בער
ביאור על מגילת:
רות
שקלוב תקנד
4°. 18 דף
(ארי' ליב ב"ר שניאור פייבוש)
טופס נוסף נכרך עם: צורת בית המקדש
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן