מס' כרטיס 94602  מדור ומדף: סב-א
 
אבן שהם
שלמה חנוך העניך
ביאור על מגלת אסתר. ובסופו דרוש לתקיעת
שופר, הספד ותשובה להלכה בענין קדושין
ווארשא תרעב
8°. 32 דף
(א. י. האלטער). 2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן