מס' כרטיס 94603  מדור ומדף: סב-א
 
אבן שהם
משה ב"ר יהודה ממינסק
דרושים מיוסדים על מאמרי רבה בר בר חנה
לונדון תקלב
(משה ב"ר גרשון)
4°. (5), 44, (1) דף
טופס נוסף נכרך עם קצור של"ה.
 
לתצלום הספר לחץ כאן