מס' כרטיס 94605  מדור ומדף: סב-א
 
אבן שהם
רובינשטיין, רפאל ב"ר משה
ח"י דרושים על מאמרי רבה בר בר חנה
ווילנא תרכא
4°. 34 דף. מהם חסר או לא נדפס דף ג-ד
(יוסף ראובן ראם). 2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן