מס' כרטיס 94608  מדור ומדף: סב-א
 
אבן שלמה
שלמה מטאלטצין
חדושי מסכתות
ירושלים תרלא
4°. (1), 22, (10) דף
(יואל מה בהר"מ)
 
לתצלום הספר לחץ כאן