מס' כרטיס 94610  מדור ומדף: סב-א
 
אבן שלמה
שיק, שלמה זלמן
חידושים על גפ"ת מאיזה מסכתות. גם איזה
הלכות פסוקות מה"ר:
גרשון
והובא לדפוס עם איזה הגהות ממני בן המחבר
שיק, פנחס אברהם
ירושלים תרמז
8°. 32, (2) דף
(יצחק הירשענזאהן). 2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן