מס' כרטיס 94614  מדור ומדף: סב-א
 
אבן שלמה
אם המלך
קרן ישועה
יוסף חיים ב"ר אליהו
באור מגלות שיר השירים, רות ואסתר בארח
דרוש ורמז
ליוורנו תרל
8°. 96, (1) דף
(אליהו בן אמוזג וחברו)
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן