מס' כרטיס 94618  מדור ומדף: פג-א
 
אבן שמואל
פרומקין, אריה ליב
כולל תולדות חכמי ירושלים. נוסד על
אבן בחן, אבן ציון, אבן פנה.
ווילנא תרלד
(הלל ב"ר אברהם יצחק דווארזעץ)
8°. 20, 144 ע'
טופס נוסף במדור קל
טופס נוסף במדור קמח-א. נוסף לו בסופו
נחלת יעקב
חדושי תורה להנהו תרי אחי
קעלמער, אליהו ב"ר יעקב אבד"ק קאליש
קעלמער, שמואל ב"ר יעקב
שו"ת בענין איטר יד. 156-145 ע'.
 
לתצלום הספר לחץ כאן