מס' כרטיס 94621  מדור ומדף: סז-א
 
אבן השעות
ברודא, אהרן ב"ר ישראל
סימנים על שו"ע או"ח מחולק לימי החודש
הוראדנא תקנו
8°. (חסר בסוף, ונמצא) (35) דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן