מס' כרטיס 94626  מדור ומדף: סב-א
 
אבן תושיה
שם המחבר ימצא בשם הספר. ביאור ההלכות
והאגדות הדורשות פתרון
ווארשא תרסח
8°. 44 דף
(הצפירה)
 
לתצלום הספר לחץ כאן