מס' כרטיס 94631  מדור ומדף: סב-א
 
אבנט בד
רבינאוויץ, בנימין דוד
חדושים במילי דאגדתא
ווארשא תרלז
8°. 28 דף
(יצחק גאלדמאן). טופס נוסף נכרך עם דודאי
ראובן
טופס נוסף נכרך עם: שיחת חולין של ת"ח
 
לתצלום הספר לחץ כאן