מס' כרטיס 94638  מדור ומדף: ע-א
 
אבני גזית
גליק, יוסף זעליג
קובץ אגדה, דרושים, בקורת, סטירא, חדודים,
שירים, משעלי חכמה בלולים עם צמוקי התלמוד
גם מעט מהרבה מכתבי אנשי שם ממכתביהם אלי
פיטסבורג תרעב
8°. תמונה, (4), 100 ע'
(המחבר)
 
לתצלום הספר לחץ כאן