מס' כרטיס 94643  מדור ומדף: עח-א
 
אבני זכרון
העתקות שבעים ושש מצבות עתיקות בטוליטולא
עם הערות ה"ר:
אלמנצי, יוסף
ונספח אליהן פירוש חצי מיכה, מלאכת ה"ר:
פארדו, יעקב חי
ועוד קינים אשר קינן על ידידו הר"י אלמנצי
הנ"ל, עם הקדמה לזה וגם הערות ומבוא מה"ר:
לוצאטו, שמואל דוד (שד"ל)
פראג תרא
(מ.י. לנדא).
8°. 168 ע'. (השער לא טוב)
נכרך אחריו גל אבנים.טופס נוסף במדור קכא
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3