מס' כרטיס 94645  מדור ומדף: פא-א
 
אבני זכרון
הכתב והמכתב מבית הקברות הישן דק"ק פפד"מ
עם הקדמה והערות מאת:
הורביץ, מרדכי ב"ר יוסף חיים הלוי
פפד"מ תרסא
8°. (2), 768, 54, (8) ע'. ושתי תמונות
(אלימלך סלאבאטצקי)
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן