מס' כרטיס 94646  מדור ומדף: סב-א
 
אבני זכרון
לפידות, אלכסנדר משה
סניגור לתורה שבכתב ושבעל פה ונגד המתקנים
(המתחכמים). והוא חלק א' מהדרושים של ספרי
אבני זכרון. הוצאתי לאור ומלאתי הערות, גם
מאמר שפת אמת
מאלצאן, יצחק ב"ר שמואל
ווארשא תרנז
8°. 47, 9 דף
(מאיר יחיאל האלטער). 2 טפסים. עם א' מהם
נכרך: פשר אגדתא. עוד 2 טפסים - במדור כג.
 
לתצלום הספר לחץ כאן