מס' כרטיס 94653  מדור ומדף: סב-א
 
אבני זכרון
שפירא, יוסף
דרוש, ומוסר במעלת הצדקה. ונלוו עליו שתי
חידות מיוסדות על מקראי קודש ומדרשי חז"ל
ברדיטשוב תרסא
16°. 16 דף
(חיים יעקב שעפטיל). 2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן