מס' כרטיס 94660  מדור ומדף: קכא-א
 
אבני יעקב
טאיער, יעקב זאב ב"ר יוסף הלוי
כולל מאמרים ודרשות בפירושי הכתובים
ומדרשים שונים המדברים משני המאורות,
וביאורים בכמה מאמרי חז"ל בתלמוד ע"ד הפשט
והמוסר. מליצה וחקירה. ובתוכו נספח גם סדר
ברכת קידוש לבנה
עם איזה הערות
ירושלים תרצז ()
8°. 84 ע'
(חורב). הסכמות מתרצז
 
לתצלום הספר לחץ כאן