מס' כרטיס 94661  מדור ומדף: סב-א
 
אבני הלבנון
בראווער, יהודה נח ב"ר אברהם אלכסנדר
המדבר במצות בנין בית המקדש ובנין הישוב
בארצנו בזמן הזה
ירושלים תרפז
16°. 32 ע'
(רפאל חיים הכהן). 2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן