מס' כרטיס 94664  מדור ומדף: סג-א
 
אבני מלואים
אריה ליב ב"ר יוסף הכהן
חדושים על שו"ע אה"ע ח"ב. בסופו שו"ת
זולקווא תקפו
2°. (4), 80, 30, (3) דף
(גרשון הלוי לעטעריס)
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 
1  2