מס' כרטיס 94686  מדור ומדף: סג-א
 
אבני שהם
פרץ, אברהם ב"ר יעקב
על הש"ע ורמב"ם ובעה"ט ומפרשיהם עם הגהות
מבן המחבר:
פרץ, רפאל חיים בנימין
וקצת שו"ת עם הקדמת ר':
די טולידו, אליעזר
מקושטא
ובסופו דרושים כסדר תנ"ך ונלוה אליו ספר
צעיר רד"ם מר':
מזרחי, רפאל דוד
על הלכות טריפות ועל פרשיות תנ"ך ומסכתות
שאלוניקי תרח
2°. (3), 128, (1), 25 דף
(סעדי' הלוי אשכנזי). 2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן