מס' כרטיס 94690  מדור ומדף: סב-א
 
אבני שיש
שווארץ, שלמה יודא
בק"ק שטיינאמאנגער
על התורה ועל המועדים בדרך אגדה וגם בדרך
פלפול על סוגיא דחזקה דהשתא קדושין דף ע"ט
ובבא בתרא דף קנ"ג
בודפשט תרצז
(משלם (זלמן) קאטצבורג)
8°. (6), 58 ע'
2 טפסים ועם א' מהם נכרך; בר מצוה דרשה,
תקנות מהדרי התלמוד, עד דאתו נביאים.
 
לתצלום הספר לחץ כאן