מס' כרטיס 94691  מדור ומדף: סב-א
 
אבני שיש
שטייגער, שמואל יהודה
פי' ובאורי מקראות התנ"ך חדושים בשרשי
לה"ק, לקוטי אמרים
מונקאטש תרפח
8°. 374 ע'
(נקודה)
 
לתצלום הספר לחץ כאן