מס' כרטיס 94693  מדור ומדף: קכא-א
 
קונ' אבני שמואל
פרדס, שמואל אהרן הלוי
אשר דרשתי לפני הישיבה דפה"ק זאוויערצע
בסיום המסכתות כתובות בבא מציעא
לודז' תרעז
8°. (2), 24 דף
(אליעזר גוטשטאדט)
 
לתצלום הספר לחץ כאן