מס' כרטיס 94711  מדור ומדף: קכא-א
 
אבקת רוכל
מכיר
תלמיד רבינו יהודה בן הרא"ש. מסודות חבלי
משיח, מלחמת גוג ומגוג גן עדן ותחית המתים
וספר יסוד מורא
אבן עזרא, אברהם ב"ר מאיר
עם קצור תולדותיו ע"י הרב:
וקסמן, שמואל
ירושלים תרצט
8°. (4), 20, 54, (2) ע'
הוצאת המכון לחכמת ישראל
 
לתצלום הספר לחץ כאן