מס' כרטיס 94712  מדור ומדף: סב-א
 
אבקת רוכל
מכיר
לבוב [?] חש"ד
12°. 24 דף
2 טפסים. טופס נוסף נכרך עם:" אור הגנוז
לצדיקים". טופס נוסף נכרך עם:" היראה".
ע' אחרון" יפיו" ובסופו לוח הטעות, משונה
מטופס אחר
 
לתצלום הספר לחץ כאן