מס' כרטיס 94722  מדור ומדף: קכב-א
 
אברהם אבינו
שר, י. א.
התבוננות במעשה אבות
ירושלים תשו
16°. 103 ע'
(ווייס). בהוצאת המרכז לספרות חרדית בא"י
- (נצח)
 
לתצלום הספר לחץ כאן