מס' כרטיס 94724  מדור ומדף: קכא-א
 
אברהם אברהם
חלק א', על בראשית ואלה שמות ודרושים
למועדות ומילי דהספדות וחדושים ופירושים
רומאנו, אברהם
המכונה מירקאדו
ירושלים תרפז
4°. (1), 111 דף
(ר"ש הלוי צוקרמן)
 
לתצלום הספר לחץ כאן