מס' כרטיס 94735  מדור ומדף: סט-א
 
אגד המורה
יוצא אחת לחודש ע"י התאחדות מורים עברים
מסיימי בית מדרש למורים שע"י ישיבת רבנו
יצחק אלחנן. חדושי מסכת גיטין פרק ב' וג'
העורכים:
זייטשיק, שמריהו
קרמר, מאיר
נובופלר, שלום
חמ"ד חש"ד
4°. (1), 13 ע'
מכונת כתיבה
 
לתצלום הספר לחץ כאן