מס' כרטיס 94747  מדור ומדף: סב-א
 
אגדות הזהר
מלוקטות מסודרות מתורגמות ומבוארות מאת:
פרענק, עזריאל נ.
חלק ראשון:
ווארשא תרפג
8°. (15), 170, (1) ע'
חלק שני:
ווארשא תרפד
12°. (6), 199 ע'
(קופערשטאך וקראמארזש). הוצאת" אחיאסף"
 
לתצלום הספר לחץ כאן