מס' כרטיס 94755  מדור ומדף: קכא-א
 
אגדות מרדכי
זילברר, מרדכי ב"ר אהרן
כולל תשעה עשר מאמרים שונים
וינה תרמג
8°. (4), 32 דף
(מאריץ קנאפלמאכער)
 
לתצלום הספר לחץ כאן