מס' כרטיס 94762  מדור ומדף: סג-א
 
אגדות תלמוד בבלי
אשר נקבצו בספר עין יעקב עם פירש"י ועם
ביאור:
פרשת מרדכי
מהרב:
אלטשולר, אליעזר מרדכי
ווארשא תרנו
2°. (2), 162 דף
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן