מס' כרטיס 94765  מדור ומדף: סב-א
 
אגדת אגדות
או:
קובץ מדרשים קטנים
חלק ראשון מכיל פרקי דרבי אליעזר בן
הורקנוס, מדרש יונה, אגדת קרני ראמים,
מעשה אברהם אבינו, מאמר עשרת מלכים, מדרש
מגילת אסתר, ואגדת מספר המעשי', כל אלה
קבצתים ועטרתים במראה מקום והערות והגהות
ובהקדמת בקרת:
הורביץ, חיים מאיר ב"ר יוסף הלוי
ברלין תרמא
8°. 12, 80 ע'
(צ"ה אוטצקאווסקי)
 
לתצלום הספר לחץ כאן