מס' כרטיס 94767  מדור ומדף: סב-א
 
אגדת אסתר
ע"פ כתב יד מתימן עם הערות ותקונים והגהות
ומ"מ ופתח דבר ממני:
בובר, שלמה
מלבוב
קראקא תרנז
8°. 12 ע', 42 דף
(יוסף פישער)
 
לתצלום הספר לחץ כאן