מס' כרטיס 94781  מדור ומדף: סב-א
 
אגדת מהרש"כ
שילם הכהן
הרב דק"ק פרוזנא
ירושלים תרפו
8°. (4), 48 דף
(ר"ש הלוי צוקרמן)
 
לתצלום הספר לחץ כאן