מס' כרטיס 94782  מדור ומדף: סב-א
 
אגדת פרחים
סגל, יוסף מנחם ב"ר משה
מו"ץ בעי"ת קורפו
והוא חנוך לנער החדש
לבוב תרמז
8°. 98, (2) ע'
(וויידאוויץ)
 
לתצלום הספר לחץ כאן