מס' כרטיס 94786  מדור ומדף: קכה-א
 
אגדת שמואל
אריפול, שמואל ב"ר יצחק
קיצורים לשאר ספריו
ויניציאה שלו
4°. 14 דף
טופס נוסף נכרך עם: מזמור לתודה
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן