מס' כרטיס 94793  מדור ומדף: סב-א
 
אגודת אגדות
יכלכל: א):
עקטאן דמר יעקב
אגדה ישנה אדות העשר גליות והתגיירות
הכוזרים. ב):
אלה המסעות
זכרון קברי אבותינו. ג):
מבשרת ציון
מכתבים ע"ד עשרת השבטים, י"ל ראשונה כ"א
בכרך מיוחד בשנת תרא ותרב ונדפסו כעת מחדש
בתוספת איזה מעלות
ירושלים תרמה
16°. 25, 30, 44 ע'
(אברהם משה לונץ). 3 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן