מס' כרטיס 94796  מדור ומדף: סב-א
 
אגודת אזוב
שטרן, יעקב ישראל ב"ר צבי הירש הלוי
מקרעמניץ
תור המעלה
פירוש על מגילת רות
דמעות שליש
פירוש על מגילת איכה
יתרון האור
פירוש על מגילת קהלת
זולקווא תקמב
4°. (3), 46, 32 דף
2 טפסים. טופס נוסף נמצא במדור ב-א.
טופס נוסף נכרך עם שפת אמת על משלי
 
לתצלום הספר לחץ כאן