מס' כרטיס 94805  מדור ומדף: סב-א
 
אגודת ישראל
ישראל ברוך ב"ר יעקב שלמה מסאכטשאוו
בו שלשה ספרים נפתחים, האחד:
מטעמי ברוך
ובו שני חלקים. השני:
חדות יעקב
השלישי:
מטת שלמה
ועתה הדפסתי רק חלק ראשון מן ספר מטעמי
ברוך
פיעטרקוב תרפג
ווארשא
4°. 136 דף
(נסדר בדפוס י. קארנענדז ורוזנבלד).
(וואגמייסטער)
 
לתצלום הספר לחץ כאן