מס' כרטיס 94824  מדור ומדף: נד-א
 
אגורה באהליך
גאטיניו, אליקים ב"ר יצחק
והשמטות לספר תועפות ראם
שאלוניקי תקמא
2°. (4), 70 דף
(רפאל יאודה קלעי וחברו מרדכי נחמן)
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן