מס' כרטיס 94825  מדור ומדף: כח-א
 
אגלי טל
פרייל, יהושע יוסף
רב דק"ק קראק
באורין למאמרי חז"ל בהגיון ישר.
מאמר ראשון:
ווארשא תרנט
(שולדבערג ושותפו)
8°. 7, 2-94 ע'.
מאמר שני:
ווארשא תרסא
7, 2-170 ע'.
טופס נוסף ממאמר שני. וטופס נוסף ממאמר
א', נכרכו עמו: עמודי שש, אגלי טל מאמר ב'
דברי שלום, עטרת חכמים, ישראל באדם,
חכמת מהר"ל מפראג.
טופס נוסף ממאמר ראשון ושני במדור סב-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2