מס' כרטיס 94850  מדור ומדף: קכ-א
 
אגרות הרמב"ם
מכתבי רבינו משה בן מיימון ומכתבי בני
דורו אליו, ערוכים על פי כתבי יד ודפוסים
ישנים בצירוף מבואות, תרגומים והערות בידי
בנעט, דוד צבי
חוברת ראשונה: חליפת המכתבים עם ר' יוסף
בן יהודה
ירושלים תשו
8°. 9, (5), 96 ע'
(דוד רוטנברג). הוצאת מקיצי נרדמים בסיוע
מוסד הרב קוק
 
לתצלום הספר לחץ כאן