מס' כרטיס 94852  מדור ומדף: סב-א
 
אגרות הרשב"א
ויכוח אשר הי' בין חכמי פרובינציא עם
הרשב"א עם:
אגרת הדברש
הוא הרב:
ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי
נדפס ראשונה ע"י החכם שמעון בלאך הלוי שנת
תקסט בלבוב, הובא שנית לבית הדפוס:
ווארשא תרמב
16°. 76 ע'
(ישראל אלאפין)
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן