מס' כרטיס 94860  מדור ומדף: סב-א
 
אגרות הראיה
קוק, אברהם יצחק הכהן
כרך שני: תרעא-ה. אגודה להוצאת ספרי הראיה
קוק ז"ל, מערכת המחשבה, יד, בסיוע מוסד
הרב קוק שע"י המזרחי העולמי
ירושלים תשו
8°. (8), 376 ע'
(סודר בדפוס ווייס, ונדפס מאמהות בדפוס
רונלד)
 
לתצלום הספר לחץ כאן